bảo dưỡng cây xanh

Duy trì bảo dưỡng cây xanh đô thị được quy định như thế nào?
04/07/2023 437
Duy trì bảo dưỡng cây xanh đô thị là một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển và sự sống bền vững của một cộng đồng. Nó không chỉ làm cho thành phố trở nên xanh đẹp hơn mà còn có tác động tích cực đến môi trường,...
Quy Trình Chăm Sóc Bảo Dưỡng Cây Xanh
21/06/2023 493
A. Giới thiệu Tầm quan trọng của cây xanh và lợi ích của việc chăm sóc cây. Cây xanh luôn là một phần quan trọng của tự nhiên và con người. Để có những hàng cây xanh tuyệt đẹp, chúng ta cần chăm sóc bảo dưỡng cây thường xuyên. Dưới...
Tại sao phải duy trì cảnh quan trong thành phố ?
06/06/2023 482
Mặc dù tầm quan trọng của việc phủ xanh đô thị đã được chính phủ và công chúng thừa nhận. Nhưng có một hiện tượng phổ biến là việc phủ xanh đô thị chỉ chú trọng vào xây dựng và bỏ qua việc quản lý. Hiện nay tầm quan trọng...

© SINCE 2017 - TRUNG KIEN LANDSCAPE